Internetové zápisky

Predstavte si

čtvrtek 6. srpen 2009 22:51

Vypočul som si zas po čase starú známu klasiku od Johna Lennona, pieseň Imagine (doslova "Predstav si"). Sociálny manifest alebo len blúznenie? Rozoberme si to.

Lennon každého z nás vyzýva, aby sme popreli pre nás tak samozrejmé veci ako krajiny, náboženstvo alebo vlastníctvo. V texte piesne presadzuje jasne anti-idealistické poňatie sveta: máme vraj odmietnuť aj predstavu neba a pekla a nad sebou si predstaviť iba oblohu. Iste rátal s tým, že mnoho ľudí, akokoľvek by boli naklonení Beatles alebo jemu samému, by nesúhlasilo.

Tak si teda predstavme. Svet bez krajín. Ak spevák naráža na to, že mnohokrát spúšťačom vojen bol nacionalizmus alebo patriotizmus, má jednoznačne recht. Otázka teda stojí tak, či nám láska ku krajine viac dáva alebo berie. A ďalej: svet bez náboženstva, bez predstavy neba a pekla. A Lennon povzbudzuje poslucháča, že to vraj nie je ťažké si predstaviť. Tak opäť: kvôli náboženstvu sa tiež často viedli vojny, teda buďme odvážni a položme si aj tú otázku, či aj náboženstvo viac škodí ako osoží. A napokon - absencia vlastníctva (tu aj Lennon nepriamo priznáva, že to bude pre niektorých tvrdý oriešok). Pieseň napokon vyústi do kladnej predstavy: "Predstavte si všetkých ľudí,/ že zdieľajú svet." Čo z toho všetkého vychádza?

Zbavíme sa vlastenectva, nacionalizmu i viery v niečo nadpozemské. Vzdáme sa súkromného vlastníctva. Čo nám ostane? Iba naši blízki. Resp. všetci ľudia na svete ako naši bratia. Ale buďme realisti. Snáď nebude pri každom bolehlave za mnou do Európy lietať doktor z Afriky. Prirodzene, že jednak geograficky a jednak na základe záujmov a záľub si udržíme svoje vlastné komunity, teda ľudí, ktorí sú nám bližší ako iní. No ale mne sa zdá, že sme opäť na začiatku. Krajiny, vlastníctvo, viera... A čo city, ktoré chováme k našim blízkym? Chce snáď John Lennon povedať, že toto nemôže byť zdrojom konfliktu? Niekto povie, môže, ale iba malého. Lenže ono je to tak, že keď v lese niekto zapáli ohník, môže z toho byť požiar, ktorý postihne celý les. Nevravte mi, že to tak nie je! A vezmite si, aké sú tie putá k našim blízkym často silné. K našim manželkám, manželom, rodičom, deťom, priateľom atď. Tá intenzita tu môže byť rovnaká, ak nie aj väčšia ako trebárs pri láske k vlasti alebo oddanosti vierovyznaniu. A takéto city sú práve zdrojmi aj hádok, sporov, konfliktov a stretov. Aj fyzických. Čo teda spravíme, aby sme zabránili vyhoreniu lesa pre naše väčšie, či menšie plamienky? Jedna cesta by tu bola a totiž prinútiť sa k tomu, aby som mal každého človeka rovnako rád. Lenže opäť, jedni ľudia sú nám bližší čo sa týka rodu alebo miesta alebo záujmov, z toho vyplynú vzťahy a zážitky a spomienky, na základe ktorých opäť len budeme mať jedných radi prakticky viacej ako iných. A vlastníctvo s tým súvisí. Aj keby sme boli altruisti, zaujímalo by nás predovšetkým blaho našich blízkych a na základe toho by sme si chceli uzurpovať aj tie materiálne statky, ktoré sú nato potrebné. Bol by nadhľadu schopného rovnakej lásky ku každému schopný aspoň ten Lennon? So svojou láskou k Yoko Ono? Som presvedčený, že ani on nie. Ale čo keby sa predsa len našiel niekto osvietenejší...

Skladba Imagine je z ideového hľadiska racionalistickou utópiou. Racionalistickou preto, lebo sa tu presadzuje vízia sveta v politike oprosteného od emócií a náboženstva. Áno, aj v prípade takých anarcho-komún sa vlastne dá hovoriť o politike, teda o správe vecí verejných, pričom "verejné" by tu bolo to, čo sa týka celej danej komúny.

Pesnička Imagine sa nám môže zdať hodnotná z hudobného hľadiska, môžeme dokonca oceniť aj možnú ušľachtilosť zámeru prezentácie samotných myšlienok, ale myšlienky samotné musíme odmietnuť. Tvrdo a jednoznačne.

Súhrn: Zahasíte vlastenectvo, nacionalizmus i vieru v nadpozemské veci? Vzbĺkne vám plameň inde. Taká a nie iná je jednoducho ľudská nátura. Nezmeníte ju.

Ladislav Kováčik