Internetové zápisky

Muži a ženy

středa 10. červen 2009 14:00

Nedávno v noci, keď som tak ležal na matraci a nechcelo sa mi spať, som sa zamyslel na túto tému. Možno som neprišiel k ničomu novému a svetobornému, ale i tak by som sa o svoje myšlienky chcel podeliť.

Okrem iných daností, Boh každému z nás určil aj pohlavie. Som presvedčený, že zo samotného pohlavia vyplýva aj naša úloha v živote.

Mne bolo zhodou okolností určené mužské pohlavie. Čo z toho pre mňa vyplýva? K tomu, byť mužom, patrí neodmysliteľne určitá túžba po vlastnom úspechu a po vodcovstve. Muž je šťastný vtedy, keď sa cíti silný a sebavedomý. V histórii platilo, že drvivá väčšina politických a náboženských vodcov boli muži. Vodca musí mať okrem ambície vládnuť aj cit pre spravodlivosť. Lebo vládnuť, to je zodpovednosť. Či už ide o premiéra krajiny alebo len o hlavu rodiny.

Naproti tomu, ženy majú iné priority. Skôr než o to, "vládnuť" niekomu, im ide o to, "starať sa" o niekoho, skôr než o spravodlivosť im ide o lásku. Skôr než dávanie seba do popredia (ako je to u mužov) je tu prítomné ostávanie v úzadí. A z tohoto úzadia či súkromia ženy podporujú a povzbudzujú svojich mužov a svoje deti. To je ich úloha.

Ja prehlasujem celkom jednoznačne: Som muž a preto prijímam úlohu muža. A veľmi rád. Ale keby som bol ženou, nerobilo by mi najmenší problém stotožniť sa s tradičnými ženskými úlohami. Ja považujem za krásne byť niekým, kto zostáva v úzadí, aby tu mohol byť pre svojho manžela a deti. A myslím si, že je to inšpirujúce aj pre mužov. Ono, nikto nie je "čistý muž" alebo "čistá žena". K "čistým mužom" majú veľmi blízko autisti, ktorých nezaujíma okolitý svet, len ten ich vlastný. (To nie je môj výmysel, to tvrdia vedci, že v mozgu autistu veľmi silno prevládajú mužské črty zmýšľania.) "Čistá žena" by zas asi bola veľmi krehkou a zraniteľnou osobou, silno zviazanou prílišnou iracionalitou. Preto sa obe pohlavia môžu od toho druhého nechať inšpirovať.

Ja už počujem tie výčitky, že čo to tu píšem, že to patrí do stredoveku, že dnes už máme kapitalizmus, ktorý až tak nehľadí na pohlavie, a v móde je radikálna rovnosť. Ale položme si otázku, čo je to vlastne tá rovnosť? Nie je to náhodou niečo ako rovnakosť? Ja si rozhodne myslím, že áno a osobne ľutujem každého muža a každú ženu, ktorí sa vzdávajú svojho pohlavia a úloh s týmto pohlavím tradične spojených, lebo sa tak vzdávajú svojej identity, vzdávajú sa sami seba. Ja nie som proti tomu, aby tie ženy, ktoré na to majú, pôsobili vo vedúcich funkciách. Ale aj žena, ktorá je vo vedúcej funkcii, by mala ostať ženou a teda nevyhadzovať zo svojho života hodnoty ako láska a starostlivosť. Ako konzervatívne zmýšľajúci človek považujem pohlavie každého z nás, či sme muž alebo žena, za Boží dar, za talent, ktorý si máme vážiť a máme ho rozvíjať.

Na záver si dovolím takú úvahu, či je Boh skôr muž alebo skôr žena. Ako som povedal, nikto nie je "čistý muž" ani "čistá žena" a to isté nepochybne platí aj o Bohu. Ten sa necháva oslovovať ako Otec, teda ako muž. Z toho by sme mohli vyvodiť, že Boh je skôr muž. Ale ja si myslím niečo iné. Boh sa podľa mňa necháva oslovovať ako muž, aby sme ho skrátka brali vážne. Keď niečo povie muž, obvykle to má väčšiu váhu ako to, čo povie žena. Boh je bezpochyby láskavý a dobrotivý, ale nechce to s tou dobrotou príliš preháňať. Preto navonok vystupuje ako autorita. Inak povedané vodca. Ale to sú len prostriedky, akými chce dosiahnuť svoj cieľ, svet naplnený láskou. Terajší pápež Benedikt XVI. vydal ako svoju prvú encykliku Deus Caritas Est (Boh je láska). A vyjadril to už názvom celkom presne. Boh je naozaj predovšetkým a na prvom mieste láska. Až potom autorita či vodca. Láska je cieľ a vodcovstvo prostriedok. Cieľ je vždy dôležitejší ako prostriedok. Ja z toho teda vyvodzujem, že Boh je skôr žena. A toto zistenie ma nijako nevyvádza z rovnováhy, naopak teším sa z neho. A čo vy?

Ladislav Kováčik