Internetové zápisky

Kam patrí Slovensko?

středa 27. srpen 2014 13:23

Udalosti posledných mesiacov nás akoby naučili rozmýšľať len v jednej dimenzii. Celý vesmír akoby sa scvrkol len na dve otázky – či je niekto rusofil alebo rusofób. Ono to nemusí byť až také jednoduché.

Slovenská identita

 

Pri uvažovaní nad touto otázkou začnime takto: Ak sme Slovákmi, malo by pre nás byť smerodajné, aby sme mysleli v prvom rade na prospech nášho národa a našej vlasti. Z toho musí potom vyplývať aj to, akých spojencov si budeme vyberať. Určite treba presadzovať spoluprácu najmä s tými národmi a krajinami, ktorých história, kultúra či mentalita je blízka našim. V 19. storočí bola populárna myšlienka všeslovanskej vzájomnosti, ktorá však nie je úplne neproblematická. Jednotlivé slovanské národy totiž neraz stáli proti sebe. Ako príklad môžeme uviesť vystúpenie Bulharska proti Srbsku v prvej svetovej vojne alebo konflikty na Balkáne v 90. rokoch 20. storočia.

 

Príslušnosť k Západu

 

Jazyková blízkosť určite môže byť jedným z kľúčov na výber spojencov, ale nesmie byť jediným kľúčom. Treba si uvedomiť, že Slovensko bolo, je a bude súčasťou tej časti sveta, ktorá sa označuje ako Západ. Je to dané históriu, náboženstvom i mentalitou ľudí. Čo sa týka náboženstva, patríme jednoznačne k Západu, pretože na Slovensku z vierovyznaní dominuje rímskokatolícke. Je tu tiež veľa protestantov a v neposlednom rade aj gréckokatolíkov – tých je rozhodne viac než pravoslávnych, ktorí sú u nás okrajovou skupinou. Historické hranice štátnych útvarov, ktorých bolo Slovensko niekedy súčasťou, nás tiež predurčujú k prihláseniu sa k Západu. Nikdy sme nepatrili k Ruskému impériu, ani k Sovietskemu zväzu. Naopak, naše dejiny sme prežívali v jednom štáte spoločne s Rakúšanmi, Maďarmi, Čechmi, či Chorvátmi – v Habsburskej monarchii. S Čechmi pokračovalo naše spolužitie aj v rámci Česko-Slovenska. Iste, neboli to vždy jednoduché vzťahy, jedny z najhorších skúseností má náš národ napríklad s Maďarmi. Aj tak si však treba uvedomiť, že s Maďarmi sme v Uhorsku prežili viac rokov nekonfliktne, než v spore – až koncom 18. storočia, keď nastupovala s naliehavosťou národná otázka, sa začali Maďari vyvyšovať a požadovať jednonárodnostné (teda čisto maďarské) Uhorsko. Dovtedy, už od 11. storočia naše národy svorne spolupracovali na budovaní jedného štátu. Spomenul som tiež otázku blízkosti mentalít. Myslím si, že aj tu treba uznať, že naša mentalita je jednoznačne západná. Nie je nám blízka východná liturgia, ktorá zdôrazňuje emotívnu stránku bytia. Naša liturgia a duchovnosť sú oproti východnej omnoho strohejšie a racionálnejšie. A dovolím si povedať, že tak je to aj s našou mentalitou.

 

Európa sa prebúdza

 

Veľa argumentov teda hovorí o našej príslušnosti k Západu. To, samozrejme, v žiadnom prípade neznamená, že všetky podnety pre náš život a naše myslenie budeme brať len zo Západu a žiadne z Východu. A rozhodne to neznamená ani to, aby sme sa úplne stotožnili s ideológiou a fungovaním Európskej únie tak, ako sú nám dnes predkladané! Spomeňme si na nedávne voľby do Európskeho parlamentu. Myslíme si, že Európa by mala byť čo najmenej centralizovaná a že by mala byť Európou národov? Ale veď presne to isté si myslia aj silné euroskeptické a národné strany zo západnej Európy, či ide o Francúzsko, Britániu alebo Holandsko! Západná Európa sa začína národne prebúdzať a z toho by sme si rozhodne mali brať vzor, aby sme neskôr skutočne mohli vybudovať európske spoločenstvo na iných pilieroch, než na akých je postavené teraz.

 

Postoj k Rusku

 

No vráťme sa teraz k otázke, ktorou sme začali. Máme byť rusofili, či rusofóbi? Z toho, že som načrtol našu blízkosť a príslušnosť k Západu, by niekto mohol nesprávne vyvodiť, že treba, aby sme našu politiku robili proti Rusku. Západ aj Rusko sa vzájomne potrebujú, nie sú to totiž jediné dve časti sveta. V tomto článku sme zatiaľ vôbec nepojednali o Araboch, Afričanoch, či Ázijčanoch. A pokiaľ si máme vybrať medzi nimi a Rusmi, naša kultúrna a historická blízkosť patrí určite viac Rusom. Rusi sú síce pravoslávni, ale stále kresťania. Síce na Východe, ale stále Európania. V neposlednom rade aj naša závislosť od plynu z Ruska by nás mala viesť k tomu, aby sme pokladali našu spoluprácu za dôležitú vec. A pokiaľ sme hovorili o tých euroskeptikoch zo západnej Európy, hádajte aký postoj voči Rusku má trebárs predsedníčka francúzskeho Národného frontu Marine Le Penová. Áno, správne – veľmi pozitívny! Preto určite netreba pestovať žiadnu prehnanú rusofóbiu. Na druhej strane však treba byť triezvy a uvedomiť si aj to, že Rusko ozaj má inú cestu vývoja, než my. Už to dávno nie je ten supertotalitný štát, ktorý s pomocou marxisticko-leninskej ideológie ovládal časť sveta. Ale zároveň to ani nie je štát s takou mierou demokracie, na akú sme zvyknutí my. Čo sa politického systému týka, je nám jednoznačne bližšie trebárs také Nemecko, či Rakúsko. Popri všetkej našej kritike na pomery na Slovensku, nehľadajme spásu v prehnanej orientácii na Rusko a určite nie v politickej oblasti. Definujme náš vzťah a postoj k Rusku ako spojenecký. Áno, o spojenectvo s Ruskom sa naozaj treba usilovať. Nie však o podriadenosť, či politickú úniu (čo je vlastne to isté).

 

Záver

 

Keď si to zhrnieme, sme v prvom rade Slováci. V druhom rade sme príslušníkmi stredoeurópskeho priestoru a tento priestor spadá pod Západ. V rámci Západu sa usilujme o dôstojné postavenie Slovenska. Budujme dobré, čo najrovnoprávnejšie vzťahy najmä so stredoeurópskymi a západoeurópskymi národmi, aj s USA, či Kanadou, ale určite aj s Ruskom. Neprikrývajme sa však plášťom EÚ a vystúpme z NATO. Popri našej vlastnej, osobitnej národnej identite nezabúdajme ani na fakt, že sme súčasťou Západu, ktorý bol odchovaný na gréckej filozofii, rímskom práve a kresťanskom náboženstve. To je spoločné dedičstvo, ku ktorému nemáme dôvod sa nehlásiť.

 

Ladislav Kováčik