Internetové zápisky

Prečo Al Gore nemal dostať Nobelovku (ale hlavne o inom)

pondělí 19. květen 2008 08:43

Na Slovensku bola nedávno ukončená esejistická súťaž so zábavným titulom "Prečo nemal Al Gore dostať Nobelovu cenu za mier". Akokoľvek považujem za vtipné, že už v zadaní úlohy je podsunutý jediný správny pohľad na vec, celkom určite súhlasím s tým, že Al Gore Nobelovku naozaj dostať nemal.

Dôvodom je jeho farizejstvo - v súčasnosti tvrdo vystupuje proti globálnemu otepľovaniu a zvyšovaniu emisií v ovzduší, v minulosti schválil skúšobné tajné použitie jadrom obohatenej munície počas agresie NATO v Juhoslávii, ktorá okrem zabíjania zamorila tamojšie životné prostredie rádioaktivitou na dlhú dobu.

Potiaľ moja zhoda s iniciátormi esejistickej súťaže. Dôležité je, že rôzne organizácie zastupujúce desiatky tisícov vedcov súhlasia s konsenzuálnou pozíciou, ktorú zastáva hlavne IPCC, Medzivládny panel pre zmenu klímy, že zem sa otepľuje, k čomu prispievajú ľudia a treba s tým niečo robiť. Napríklad 16 popredných organizácií sa spojilo vo vyhlásení, že: "Práca IPCC reprezentuje konsenzus medzinárodnej vedeckej komunity na vedu zmeny klímy. Uznávame IPCC ako najdôveryhodnejší zdroj informácií na svete o zmene klímy a jej príčinách." Pozri http://www.logicalscience.com/consensus/consensus.htm .

V Štvrtej správe IPCC (AR4) stojí: "Väčšina pozorovaného vzrastu v globálne spriemerovaných teplotách od polovice 20. storočia je veľmi pravdepodobne z dôvodu pozorovaného vzrastu koncentrácií antropogenických skleníkových plynov." Podľa poznámky v správe slová veľmi pravdepodobne a pravdepodobne znamenajú vyše 90 a vyše 66 percent istoty. Pozri http://en.wikipedia.org/wiki/IPCC_Fourth_Assessment_Report .

Niekto by mohol namietnuť, že aj tých temer desať percent neistoty je veľmi dôležitých a nabádal by tak k veľkej ostražitosti k podobným správam. Takému kritikovi by som odkázal, aby si predstavil nasledovnú modelovú situáciu, absolútne nesúviacu s ekológiou, avšak pre našu potrebu veľmi vhodnú: Z nejakého dôveryhodného zdroja sa dozvie, že ak sa v čase x bude nachádzať na mieste y, na vyše 90 percent zomrie. Išiel by predsa len na to miesto, hoci by to pre neho bolo aj veľmi dôležité (napr. v čase x na mieste y by bol pohreb niekoho jemu veľmi blízkeho)? Nemôžem hovoriť za svojho fiktívneho kritika, ale ja osobne by som sa v takom prípade celkom určite miestu y v čase x vyhol.

Samozrejme, pokiaľ aj o zmienenej pravdepodobnosti sú veľké pochybnosti a súviselo by to aj so značnými finančnými nákladmi v prípade, že hrozbe uveríme, je povinnosťou príslušných autorít, aby sa snažili naše pochybnosti utlmiť čo najpresvedčivejšie a investovali do bádania za čo najistejšiu pravdepodobnosť. To ale nijako nespochybňuje našu nutnú pripravenosť správať sa podľa najpravdepodobnejšieho scenáru. (Vrátiac sa k nášmu modelovému príkladu, ja osobne by som na dané miesto v daný čas nešiel, ani keby som mal len 20-percentnú pravdepodobnosť úmrtia.) Ide predsa o našu planétu Zem.

Takže opäť: Bývalý viceprezident Al Gore si svoju cenu nezaslúžil za svoju dvojtvárnosť. Ale Gore-Negore, závery IPCC hovoria jasne. A IPCC je organizácia dôveryhodná. Na pochopenie toho nám netreba vedecké znalosti, stačí nám len zdravý sedliacky rozum.

Ladislav Kováčik