Internetové zápisky

KSS k Lisabonskej zmluve

úterý 15. duben 2008 22:06

Prinášam odpoveď predsedu ÚV KSS JOZEFA HRDLIČKU na otázku: "v súvislosti so včerajším (teda 10. apríla) schválením Lisabonskej zmluvy v Národnej rade Slovenskej republiky ma zaujíma postoj Komunistickej strany Slovenska k tomuto dokumentu."

"KSS k Zmluve EÚ

Zmluva, zakladajúca Ústavu pre Európu, ktorá mala vytvoriť z Európskej únie veľkú neoliberálnu mocnosť, stroskotala pre široký ľudový odpor v krajinách EÚ a predovšetkým pre nesúhlas, ktorý voči nej vyjadrili občania v referendách vo Francúzku a Holandsku.

Podpísanie Zmluvy EÚ 18. októbra minulého roku, známej ako Lisabonskej zmluvy, možno označiť ako opätovný pokus o zakotvenie a vnútenie nesociálnej a militaristickej politiky, v rozpore zo záujmami rádových spoluobčanov.

Lisabonská zmluva, pokus o jej schválenie v parlamentoch členských štátoch EÚ a nie v referendách ľudovým hlasovaním, nie je ničím iným, ako pokusom opätovne schváliť obsah a podstatu článkov už odmietnutej Zmluvy zakladajúcej Ústavu pre Európu. Týmto je rafinovane obchádzaná vôľa ľudí.

Treba zdôrazniť, že Európska rada predkladá Lisabonskú zmluvu, v ktorej odmietla rešpektovať mnohé sociálne a demokratické požiadavky, ktoré boli vytknuté predchádzajúcej zmluve zakladajúcej Ústavu pre Európu.

Z kontextu zmluvy je zrejmé, že volná súťaž zostane hlavným nástrojom ekonomickej integrácie.

Je zjavné, že Zmluva neposkytuje efektívnu zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Bezpečnostná a obranná stratégia zaisťuje podriadenosť bezpečnostnej a obrannej politiky EÚ strategickým koncepciám NATO. Militarizácia EÚ sa rozvíja v spolupráci s NATO a USA, v účasti EÚ na vojenských výpravách. Toto nesporne vedie k zvyšovaniu vojenských výdavkov a k pokračovaniu závodov zbrojenia.

Veľký Európsky kapitál využíva rozšírenie EÚ a NATO smerom na východ a politiky nátlaku k dosahovaniu svojich politických a ekonomických cieľov a samozrejme geostrategickej nadvlády.

Zmluva EÚ nepriamo zvýhodňuje najväčšie krajiny EÚ na úkor menších, otvára priestor pre byrokraciu a oslabovanie demokratických procedúr.

Komunistická strana Slovenska odmieta Zmluvu EÚ, ktorá kopíruje už odmietnutú zmluvu o Ústave pre Európu.

Apríl 2008

Komunistická strana Slovenska"

Ladislav Kováčik