Internetové zápisky

Zahraničnú politiku USA vítame

úterý 1. duben 2008 12:09

Keď kapitalizmus vznikal, mal vo vienku cnosť, ktorou bola kresťanská askéza, tvrdí podpredseda Konzervativní strany JAN KUBALČÍK.

Najprv Vás poprosím, aby ste v stručnosti charakterizovali základné smerovanie Vašej strany.

Hlásíme se ke konzervativcům západní křesťanské civilisace, která má své kořeny v Jerusalémě, Athénách a Římě. Hlásíme se k jejím pravdám o člověku a lidských institucích, které jsou platné ne proto, že je máme my, nýbrž proto, že ony mají nás, neboť platí universálně. Hlásíme se také k Nové pravici a jejímu konzervatismu, který dokázal uplatnit morální a ekonomickou převahu euroatlantické civilisace a dovedl ji k vítězství ve studené válce.

Čo pre Vás znamená slovo konzervativizmus/konzervatívny? Aký máte názor na liberalizmus (politický i ekonomický)?

Myšlenka, která stojí u kořenů konzervatismu, je odmítnutí revoluce jako cesty k hledání nápravy věcí. Revoluce, jejichž cílem je změnit stávající stav, jsou paradoxně největším nepřítelem reformy, protože činí moudrou a spravedlivou změnu života společnosti nemožnou. Budování, obnovování nebo reformování státu patří mezi praktické činnosti, které si nelze osvojit z krátké zkušenosti. Vyžaduje zkušenost mnohem větší než může za celý svůj život získat i ten nejchytřejší a nejpozornější člověk. Moudré směřování jakékoli reformy proto vyžaduje zkušenosti nasbírané po generace. Nabytí a uvedení do života společnosti čehokoli nového musí zároveň ochraňovat to dobré, co již bylo osvojeno. Řídíme-li stát přirozeně, nejsou naše zdokonalení nikdy zcela nová a to, co uchováváme, není nikdy úplně zastaralé.

Když kapitalismus vznikal, měl ve vínku ctnost. Tou ctností byla křesťanská askeze. Případný teoretický spor by se mohl vést jen o tom, zda příslušný pozitivní primát drželo protestantské Holandsko (M. Weber) či katolická severní Itálie (M. Novak). Ano, samozřejmě šlo o "akumulaci kapitálu". Tento však nebyl zbožštěn - vznikal jako druhotný produkt nemateriálně motivovaného chování. Až liberalismus a socialismus - každý svým způsobem, ale přes antagonismus ruku v ruce - vystavili materiálno a vše s ním spojené (zkrátka trh) na piedestal.

Žádná společnost však nemůže existovat bez představy o sobě, bez iluzí, mýtů, snů nebo vizí. Ony vytvářejí celkové společenské klima a z nich lze odvodit hodnoty, které společnost uznává, a úctu, kterou sama k sobě chová. Stát takto nikdy není společenstvím, které sleduje jenom nějaké příležitostné zájmy, ani společným sdílením prostředků k naplnění živočišné existence, jejíž přirozeností je její pomíjivost a zánik. Stát je udržitelný pouze hodnotami, které přesahují životy jedincu i celých rodu, díky sdílení toho nejlepšího, co bylo vymyšleno nebo vytvořeno, zachováno v činech a úsilí těch, kteří rozmnožovali ctnost, vědění a dovednosti. Těchto cílu nelze dosáhnout ani v mnoha generacích, a proto se stát stává partnerstvím nejen těch, kdo právě žijí, ale všech živých, zemřelých a dosud nenarozených. Každá smlouva každého jednotlivého státu je klauzulí velké původní smlouvy věčné společnosti, která váže nižší přirozenost k vyšší, spojující viditelný a neviditelný svět, jež přiděluje bytostem náležité místo.

Jedinou viditelnou spojnicí s tímto řádem je naše kultura a naše morálka v nejširším slova smyslu. To jsou základy, bez nichž se žádná společnost neobejde a bez kterých těžko muže směřovat k dobru a prospěchu. Zmatení těchto hodnot, které nám vnutili budovatelé lepších zítřků a které stále přetrvává jako obecný omyl, vychází právě z jakési ekonomické základny s kulturní a další nástavbou. Tento pohled je třeba radikálně obrátit, protože právě dnešní svět poskytuje dostatek důkazů, že společnost bez morálního a kulturního základu nemuže nikdy okusit ovoce prosperity.

Ekonomiku, modlu mnohých našich současných politiků, nelze uctívat jako prvotní příčinu: Když národ nevykazuje dostatečnou hospodářskou prosperitu, mohou ji z hlediska hrdosti a hodnotových systémů nahradit duchovní a náboženské city a postoje, pokud jsou ovšem i nadále živé. Nastane-li však ekonomický úpadek, projeví se faleš experimentů, které podceňují morální a kulturní aspekty a omezeně spoléhají jen na hospodářskou dimenzi.Co potom bude s národem hrubých, hloupých, divokých a zároveň ubohých i sprostých barbarů zbavených víry, cti a mužné hrdosti, nemajících nic dnes a pro zítřek v nic nedoufajících?

Nesouhlasíme tedy s liberály pro jejich vypjatý individualismus, nerespektující přirozené a tradiční vazby člověka ani pravdu o existenci objektivního morálního řádu, který přesahuje každého z nás.

Na budúci rok budu voľby do Európskeho parlamentu, o dva roky voľby do Poslaneckej snemovne. Ma už Konzervatívna strana premyslené, či do volieb pôjde sama alebo v koalícii s inou stranou?

Ne, nemá.

Na Vašej stránke máte uvedené, že sú Vám blízke subjekty ako Koruna Česká, Pravý blok a Právo a Spravedlnost.Čím konkrétne sú Vám blízke?

Koruna česká - kdybychom považovali restauraci monarchie za realný politický cíl, byla by řada z nás monarchisty... ctíme a vážime si tradic, z nichž řada měla velmi dobré ukotvení ve státě, který tu byl řadu staletí před rokem 1918.

Pravý blok - antikomunistické zaměrení.

Právo a Spravedlnost - odpor k agendě levicového liberalismu (antidiskriminační zákon, homosexuální snatky, atd. atp.).

Ako hodnotíte Topolánkovu vládu oproti minulým vládam ČSSD?


V souhrnu, technicky vzato, je patrně vláda premiéra Topolánka o něco lepší než vlády předchozí. Nicméně my jsme velmi skeptičtí, neboť zásadní rozdíl mezi ODS a ČSSD nevidime. Podrobněji např. v textech dr. Hofhanzla:

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/osobnost.php?id=hofhanzl

Např. sedmidílny materiál "Jak funguje dnešní česká politická scéna".

Ako vnímate slovenské Dzurindove reformy, su pre Vás inšpiráciou?

Spise pozitivně, ano, jistou inspiraci pro nás určite představují.

Aký máte postoj k výstavbe amerického radaru na území Českej republiky?

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/071018_klvana.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/tz_070820_srpen.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/technologie.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/dopis_proti_referendu_radar.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/predn_pozv_070528.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/bud_zdrava_ameriko.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/tz_zaklUSA_070426.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/prispevek_hofhanzl.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/ano_zakladne_pozv.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/ano_zakladne_letak.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/tz_zaklUSA_070312.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/tosovsky.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/tz_zaklUSA_060727.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/orient_zahr.htm

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/mir_klas.htm

...řada dalších textu, nejen našich, k této věci zde:

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/rubrika.php?id=radar

Aký máte postoj k politike USA, akú v súčasnosti táto veľmoc robí, zvlášť k otázke Kosova?

Celkově politiku - patrně mate na mysli zahraniční politiku - USA vítáme. Uvážíme-li, že existují dva druhy hříchu, pricemž první pramení z toho, ze někdo dělá něco, co se nesmí a druhý pramení z toho, ze někdo nedělá něco, co se dělat má, jsme presvědčeni, ze většina zahraničně-politických hříchu USA byla a je druhu druhého... Domnívame se, že pokud by v USA převážily ty politické síly, které volají po izolacionismu, byl by svět o poznani méně bezpečný, než je nyní. Konkrétně v otázce Kosova nejsme nijak zvlášť vyhraněni. Otázka "práva národu na sebeurčení" je složitá podobně, jako tomu bylo v roce 1918.

http://www.konzervativnistrana.cz/sksmain/clanky/texty/tz_071210_kosovo.htm

Ladislav Kováčik