Internetové zápisky

Slovensko? Jasné, odtiaľ pochádzal Dubček

sobota 22. březen 2008 18:35

Vznikol stereotyp, že všetko ľavicové sa rovná zlému, ktorý sa však vytráca aj zásluhou Mladých sociálnych demokratov (MSD), hovorí podpredseda MSD pre vnútorný chod RICHARD MELÍŠEK.

Prečo ste sa stali mladým sociálnym demokratom? Čo na sociálnodemokratických myšlienkach Vás zaujalo?

V prvom rade mi dovoľte sa poďakovať za možnosť vyjadrenia sa cez váš blog. Rovnosť, solidarita, demokracia, dodržiavanie ľudských práv sú kľúčové hodnoty pre sociálnu demokraciu a odjakživa zohrávali významnú úlohu aj v mojom živote. Snažil som sa nájsť organizáciu, ktorá takéto hodnoty uznávala a ktorá sa ich snažila posunúť aj ďalej do spoločnosti. Takúto organizáciu som našiel vo forme Mladých sociálnych demokratov, kde som natrafil na mladých ľudí, ktorí rozličnými zaujímavými aktivitami poukazovali na ciele sociálnej demokracie a snažili sa vyvrátiť niektoré stereotypy, ktoré sa v našej spoločnosti udomácnili. Bol to tím nadšencov, ktorí robili veci preto, lebo im verili a nie preto, že by z nich očakávali nejaký osoh pre seba. Musím otvorene povedať, že s mnohými z týchto ľudí vyrástlo vďaka MSD veľmi silné priateľské puto.

Čo máte ako podpredseda MSD pre vnútorný chod vlastne na starosti?

Podpredseda pre vnútorný chod má zjednodušene na starosti kontakt medzi Predsedníctvom a klubmi t. j. orgánmi MSD na regionálnej úrovni. Aby bola organizácia silná, je nevyhnutné, aby nevyvíjala činnosť len z jedného centra, ale aby išla priamo do regiónov a tam sa snažila riešiť dané problémy a motivovala aj mladých ľudí k činnosti v týchto oblastiach. Ďalej sa snažím v spolupráci s klubmi propagovať ich akcie, aj cez „strešnú“ organizáciu slovenskej mládeže – Rady mládeže Slovenska (RMS) a samozrejme prostredníctvom našich webových stránok a mailing listu. Významnou súčasťou tejto práce je aj pomoc klubom pri implementácií ich akcií, či už po materiálnej alebo logistickej stránke. Podpredseda pre vnútorný chod taktiež dohliada na registráciu nových členov MSD, má na starosti databázu členov a v rámci Predsedníctva dohliada na registráciu nových klubov MSD – aby mali splnené všetky náležitosti, nevyhnutné na plnoprávnu registráciu.


MSD má blízko k strane SMER - sociálna demokracia. Dá sa povedať, že MSD je vlastne mládežníckou organizáciou SMERu, alebo je tam určitý odstup? Na svojich stránkach máte aj linky na stránky Strany demokratickej ľavice a Strany občianskej solidarity. Spolupracujete aj s týmito stranami?

 

MSD je z právneho hľadiska nezávislé občianske združenie, ktoré nepatrí k žiadnej politickej strane. Na druhej strane, je nevyhnutné povedať, že keďže sme mládežnícke politické združenie sociálno–demokratického typu, je nám blízka strana s podobnými hodnotami a tou je strana Smer-SD. Navyše relatívne veľký počet našich členov sú zároveň aj členmi strany Smer-SD. MSD v niektorých oblastiach úzko spolupracuje s danou politickou stranou – veľmi dobrým príkladom je napr. školský zákon, na ktorom sa naše občianske združenie výraznou mierou podieľalo. Čo sa ale užšej spolupráce týka, bude záležať len od našich členov, či budú súhlasiť s prehĺbením vzťahov alebo nie. Osobne si ale myslím, že bude obojstranne výhodné, ak by sa nadviazala užšia spolupráca medzi MSD a Smer-SD, ale taká, kde by MSD naďalej ostalo nezávislým občianskym združením. Netreba totiž zabúdať na fakt, že MSD prežilo všetky politické strany, s ktorými bolo spájané, buď ako MSD, alebo ako predchodcovia MSD, ktorými boli Mladá demokratická ľavica (MDĽ) resp. Sociálnodemokratická mládež Slovenska (SDMS). Navyše, ak je občianske združenie nezávislé, môže organizovať širšie spektrum akcií. Ale, ako hovorím, rozhodnutia Predsedníctva MSD môžu byť vykonávané len so súhlasom členskej základne a preto sa v priebehu niekoľkých mesiacov bližšie vykryštalizuje smerovanie MSD, aj keď výsledky Snemu, ktorý sa konal vo februári, naznačujú možné smerovanie našej organizácie.

Čo sa týka spolupráce so stranami SDĽ a SOS, v MSD neodmietame spoluprácu s nikým, kto má podobné ciele a hodnoty ako máme my. Momentálne však nemáme žiadnu spoluprácu významnejšieho rozsahu s danými politickými stranami, ale nevylučujem tú možnosť do budúcnosti.


Sociálna demokracia na Slovensku ma bohatú tradíciu, ale zdá sa, akoby z nej vôbec neťažila alebo ťažila len málo. Je podľa Vás dôležité pripomínať si sociálnodemokratické osobnosti slovenských dejín, napr. Lehockého, Dérera či Dubčeka?

Som presvedčený, že sociálna demokracia a hlavne my, mladí sociálni demokrati, ťažíme z poznatkov, výsledkov a snažení minulých generácií sociálnych demokratov najmä Dérera, Dubčeka ale aj iných, v prospech širokej vrstvy spoločnosti. Čo sa týka práce navonok, snažíme sa vzdelávať nielen našich členov, ale aj širokú verejnosť o našich významných predkoch.

Ešte mi napadla veľmi zaujímavá skúsenosť, ako sú na celom svete známe naše sociálno-demokratické osobnosti. Bol som raz dávnejšie na prázdninách so svojimi rodičmi na Novom Zélande a išli sme sa pozrieť aj na prírodu do miestneho národného parku, ktorý sa nachádza v dosť odľahlej časti krajiny. Stretli sme sa s jedným miestnym obyvateľom a dali sme sa do reči. Prvá otázka bola, odkiaľ sme. Keď sme odpovedali, že zo Slovenska, hneď na nás spustil: Jasné, odtiaľ pochádzal Dubček. A už sme sa bavili o nežnej revolúcii, o našej histórii atď. V Austrálii som mal zas profesora, ktorý bol bývalým členom Komunistickej strany Austrálie (do istej miery podobná po programovej stránke naším sociálno-demokratickým stranám). Hneď keď zistil, že som zo Slovenska, začal sa so mnou baviť o Dubčekovi. Pre oboch týchto ľudí bol Dubček proste osobou, ktorá sa snažila o reformu systému, ktorá sa nebála ísť proti prúdu a ktorá si vytvorila veľké množstvo prívržencov. Či to ale trochu chýba na Slovensku? To je otázne, pretože pre staršie generácie sú osobnosti ako Dubček stále veľmi významné a pre nás mladých v MSD taktiež. Skôr vidím problém v tom, že vznikol stereotyp, že všetko ľavicové sa rovná zlému, ktorý sa ale našťastie pomaly vytráca a som presvedčený, že aj vďaka MSD. Každý rok si napríklad pripomíname výročie smrti Alexandra Dubčeka, píšeme o Dubčekovi články a vyvíjame aj rôzne iné aktivity. Je totiž nevyhnutné si pripomínať významné osobnosti slovenskej histórie a učiť sa od nich.

Na mládežníckej ľavicovej scéne okrem vás pôsobia ešte Mladí ľavičiari a Socialistický zväz mladých. Skúste charakterizovať vzťah MSD k týmto organizáciám.

MSD nemá problém spolupracovať s organizáciami s podobnými hodnotami a/alebo cieľmi. Sme presvedčení, že čím viac organizácií, tým silnejší a vážnejší je hlas, ktorým sa hovorí. Treba ale vždy brať do úvahy o akú spoluprácu ide a v akej oblasti. Ak v niektorej danej oblasti máme spoločné ciele, kľudne sa spojíme aj napr. s pravicovými mládežníckymi organizáciami pre implementáciu týchto cieľov.

Koľko majú MSD členov? Keď to subjektívne vyhodnotíte, je vás dosť alebo by ste si priali, aby vás bolo oveľa viac? Ste adekvátne zastúpení vo všetkých regiónoch Slovenska?

Členská základňa MSD sa kontinuálne rozširuje a MSD sa znovu dostáva aj do regiónov, kde sme neboli dlhšie obdobie zastúpení. MSD je zastúpené v každom kraji Slovenska, minimálne jedným klubom. Celkovo máme na Slovensku 43 klubov a máme v pláne založenie ďalších, primárne v Trenčianskom a Prešovskom kraji, keďže tam vidíme ešte priestor na zlepšenie. Čo sa týka počtu členov, som nesmierne rád, že môžem konštatovať, že za posledný rok a pol sa nám podarilo prilákať aj vďaka mnohým našim akciám asi 350 nových členov. Nemôžeme ale zaspať na vavrínoch a musíme sa snažiť ďalej zväčšovať našu členskú základňu, pretože vždy je lepšie, keď je nás viac, ako menej.

Je pre MSD dôležité aj určité vlastenectvo, hrdosť na svoj národ a vlasť?

Je vždy dôležité si uvedomovať, kto človek je a odkiaľ pochádza a snažiť sa aj v zahraničí šíriť informácie o svojej domovine. Nie je ale vhodné, aby vlastenectvo zatienilo zmýšľanie človeka. Každý totiž odniekiaľ pochádza a takmer každý je do istej miery hrdý na svoj národ a vlasť. A preto v MSD zastávame názor, že existujú dôležitejšie globálne body, ktorými sa treba venovať.

Podľa mnohých zlepšili imidž Slovenska v zahraničí aj tzv. Dzurindove reformy. Ako hodnotíte reformy najmä druhej Dzurindovej vlády? Ste ochotní priznať bývalej vláde určitý podiel na súčasnom ekonomickom raste?

Hodnotenie reforiem druhej Dzurindovej vlády je veľmi komplexná otázka. Ak si zoberieme napríklad iba podnikateľské prostredie, je evidentné, že dané reformy prilákali aj zahraničných investorov. Na druhej strane nemožno zabudnúť, že pre zahraničných investorov sa otvorili nové trhy a prišli do krajiny aj kvôli našim komparatívnym výhodám – relatívne dobre vybudovanej infraštruktúre (ak si zoberieme hlavne západné Slovensko), ale primárne kvôli lacnej relatívne kvalifikovanej pracovnej sile a kvôli vstupu SR do EÚ a jednotnému trhu so štyrmi slobodami v rámci Únie. Inými slovami, je dosť pravdepodobné, že ak by nedošlo k výrazným negatívnym politickým krokom, prišli by aj tak. Netreba ale podceniť napríklad význam zavedenia jednotnej dane pre mnohých podnikateľov. Na druhej strane podnikateľské prostredie nie je jediné existujúce a nie každý občan je podnikateľ. Reformy minulej vlády pozabudli vo významnej miere na pracujúcich a dôchodcov.

Ako to vidíte so sociálnou demokraciou na Slovensku do budúcna? Udrží si, najmä prostredníctvom strany SMER, svoje dominantné postavenie?

Sociálna demokracia má budúcnosť, pretože naše hodnoty a ciele sa týkajú veľkej časti obyvateľstva, ktorá cíti, že sa dejú zmeny v jej prospech. Čo sa týka strany Smer-SD, pevne verím, že Smer-SD bude dlhé obdobie významným hráčom na slovenskej politickej scéne. Má na to všetky predpoklady.

 

Ešte raz ďakujem veľmi pekne za pozvanie na Váš blog a želám Vám všetko dobré.
Ladislav Kováčik