Internetové zápisky

Napriek útokom antikomunistov idea socializmu stále žije

pátek 21. březen 2008 22:57

Ficova vláda dokázala zrušiť všetky protiľudové zákony, prijaté vládou Mikuláša Dzurindu, ale niektoré kroky Smeru ho nestavajú do pozície modernej ľavicovej strany, tvrdí v mojom e-mailovom rozhovore IVAN LULJÁK, redaktor bratislavského regionálneho časopisu Hlas komunistov.

Ako sa môže dnes na začiatku tretieho tisícročia mladý človek nadchnúť pre komunistické a socialistické idey? Neukázali sa tieto v priebehu dejín ako zdiskreditované? A neukázal sa naopak kapitalizmus životaschopný?

Prvá časť otázky je veľmi ťažká. Nadchnutie pre idey socializmu a komunizmu mali u mňa postupný priebeh. Najprv sa mi zdalo veľmi čudné, prečo v diskusiách o zločinoch komunizmu vystupujú jednostranne zameraní ľudia, keď máme demokraciu. Potom som sa začal zaoberať dejinami a začal som sa opätovne pýtať, prečo sa niektoré fakty úspešne zatajujú a skresľujú, pričom popri tom sa glorifikujú vrahovia typu Mašínovcov.

Druhým takým dôvodom bola čoraz viac zhoršujúca sa hospodárska situácia. Ľudia si museli začať platiť školstvo, investujú nemalé peniaze do zdravotného poistenia, pričom sa im neposkytuje adekvátna zdravotná pomoc.

Tretím dôvodom bolo moje sociálne cítenie, iné ľavicové strany zastupujú len kapitál, preto ma zaujala politika KSS.

K druhej časti otázky. Socializmus sa sám nikdy nezdiskreditoval, zdiskreditovali ho ľudia. Treba však aj dodať, že socializmus bola neprebádaná cesta po ktorej sa ľudstvo dalo. Oproti postupnému vývoju kapitalizmu socializmus mal len možnosť vyvíjať sa niečo cez 80 rokov. To je veľmi málo času, aby sa vedúci predstavitelia komunistických strán poučili zo svojich chýb.

Kapitalizmus nie je vôbec životaschopný. Svoje bohatstvo získal len na vyciciavaní kolónií. Iná situácia bola v USA, pretože krajina nebola vôbec poškodená svetovými vojnami, mala dostatok času zbudovať a zdokonaliť svoj priemysel. Aká je životaschopnosť kapitalizmu, dokazuje kríza ekonomiky USA a vzostup ekonomiky socialistickej Číny. Aj Kuba napriek zákernej blokáde, dokáže byť sebestačná v hospodárskej otázke, ba dokonca aj v otázke zdravotníctva.

Kedy a za akej situácie vidíš nádej, že bude znovu nastolený socializmus?

Napriek útokom antikomunistov idea socializmu a komunizmu stále žije. Majákom sú úspechy ľudovej Číny, revolučnej Kuby a bolivarskej Venezuely.

Či bude znovu nastolený socializmus? Abraham Lincoln kedysi povedal:

„Je možné klamať všetkých ľudí krátko, alebo jedného človeka navždy. Ale nie je možné oklamať nadlho celý národ.“

Dôkazom tohto citátu je nástup komunistov do vlády v Moldavsku a v Mongolsku.

Pravdaže je ťažké odpovedať na otázku, ako to bude na Slovensku. Predpokladám však, že socializmus bude nastolený za niekoľko rokov prípadne desaťročí víťazstvom vo voľbách.

Aká je história časopisu Hlas komunistov? Koľko je vás v redakčnej rade a odkedy si redaktorom? Aký je hlavný smer vášho časopisu?

Hlas komunistov je mesačník komunistov Bratislavského kraja. Vychádza už niekoľko rokov a jeho vznik je spätý najmä s dnes už nebohým bývalým predsedom KV KSS Jánom Breznickým. Za tých niekoľko rokov sa veľmi zmenil najmä po technickej a obsahovej stránke. Na začiatku tvorilo náš časopis len niekoľko stránok obyčajného papiera. Dnes je Hlas komunistov dôležitým periodikom komunistov Bratislavského kraja, ktorý má svojich odberateľov aj v iných oblastiach Slovenska, ba aj v zahraničí.

Redakčnú radu tvorí jeden šéfredaktor, štyria redaktori a jedna redaktorka maďarskej prílohy. Dôležité zastúpenie má aj skupina odborníkov vystupujúca pod názvom Prameň.

Redaktorom som od januára 2008, kedy redakcia prešla čiastočnými obmenami. Prišiel nový šéfredaktor a pribudli dvaja redaktori.

Hlas plní dôležitú funkciu hlavného periodika v Bratislave a okolí a cieľom je ľudí informovať o politike a činnosti KSS v kraji, a tým čiastočne odbúrať ťažkú mediálnu blokádu.

Podporuješ petíciu KSS za odloženie Eura?

Samozrejme. Myslím si, že Slovensko nie je ešte adekvátne pripravené na novú menu a sťaží len už beztak ťažké životné podmienky chudobných ľudí.

Ako hodnotíš súčasnú Ficovu vládu a bývalú vládu Mikuláša Dzurindu?

Ficova vláda oproti tej predošlej dokázala zrušiť všetky protiľudové zákony prijaté vládou Mikuláša Dzurindu. V zahraničnej politike správne vystupuje proti osamostatneniu Kosova a snaží sa viesť priateľskú politiku so všetkými krajinami. Avšak pozrime sa aj na negatívne prvky tejto vlády.

Ficova vláda nie je schopná zabrániť neustálemu vzostupu cien benzínu a základných potravín. Hoci zrušila poplatky za zdravotníctvo, vymýšľa nové hlúpe zákony zbytočne zaťažujúce občana. Ľudia stále musia cestovať za zdravotnou starostlivosťou niekoľko desiatok kilometrov. Nezlepšila sa ani celkovo zdravotná starostlivosť. Napriek zdravotnému poisteniu sú často aj ťažko chorí pacienti púšťaní ako zdraví domov.

V školstve spoplatnila externé štúdium a chystá sa čiastočne spoplatniť i denné štúdium.

Tieto kroky stavajú celú stranu Roberta Fica nie do pozície modernej ľavicovej strany, ale do pozície strany centristickej.

Si členom SZM a KSS? Ako hodnotíš súčasné smerovanie tejto organizácie a strany?

Som len členom KSS. V súčasnosti sa strana pripravuje na VI. zjazd strany, ktorý určí jej ďalšie smerovanie. Komunistická strana je najsilnejšou mimoparlamentnou stranou, a preto predpokladám, že v budúcich voľbách sa stane aj stranou parlamentnou. Teraz ťažko predpokladať, či smer strany je správny. Toto všetko poukáže blížiaci VI. zjazd a voľby do Europarlamentu. Práve budúci rok bude generálkou strany.
Ladislav Kováčik