Internetové zápisky

EÚ bude o niekoľko rokov Uhorsko vo veľkom

pátek 1. únor 2008 20:54

Láska k vlasti a pocit hrdosti na svoj národ je taký istý krásny cit, ako láska k svojej mame, bratovi, otcovi, tvrdí v mojom e-mailovom rozhovore RÓBERT ŠVEC, predseda Slovenského Hnutia Obrody.

Na vašej webstránke sa SHO charakterizuje ako „občianske združenie, ktoré sa snaží prebúdzať a prehlbovať národné povedomie a vlastenectvo Slovákov“. Medzi svoje priority zaraďujete „upevňovanie vlastenectva Slovákov v zjednotenej Európe“ a „prehlbovať vzťah Slovákov k slovenskej štátnosti“. Chcem sa Vás spýtať, ako sa dá presvedčiť Slovákov v tejto kozmopolitnej a globalizovanej dobe o význame pojmov ako národné povedomie či vlastenectvo? Taktiež, pri slove štátnosť by sa asi väčšine Slovákov nasmerovali myšlienky k menám politikov, ktorých nemusia mat práve v obľube. Ako teda presvedčiť Slovákov o dôležitosti a význame slovenskej štátnosti?

Sme občianske združenie, ktorá sa bude vždy hrdo hlásiť k slovenským a slovanským tradíciám a osobnostiam bez ohľadu na to, či sa to niekomu páči, alebo nie.

Láska k vlasti a pocit hrdosti na svoj národ, je taký istý krásny cit, ako láska k svojej mame, bratovi, otcovi atď. Ten, kto úprimne nemiluje svoju vlasť a národ, nemôže ani úprimne milovať svoju mamu a rodinu. A takých ľudí mi je úprimne ľúto, pretože sú to duchovní invalidi, ktorí si túto svoju invaliditu ani neuvedomujú.

Pracovať najmä s mladými Slovákmi a viesť ich k vlastenectvu a pozitívnemu vzťahu k slovenskej štátnosti je práca na niekoľko rokov. To nie je otázka týždňa ani mesiaca. Každý, kto sa podujme pracovať na národnom poli si musí uvedomiť, že je to v dnešnej dobe obeta nielen finančná a časová, ale aj osobná. Ale pýtam sa, akým právom by sme my mali byť ticho, akým právom by sme mali zostať pohodlní a povedať si, že aj tak to nikam nevedie. Ak by takýto prístup zvolili v minulosti slovenskí velikáni ako napríklad Štúr, alebo Hlinka, kde by sme dnes boli? A vôbec, boli by sme. Kto nie je ochotný obetovať veľkú časť svojho voľného času a financií v prospech vlasti a národa, nech sedí doma a vypisuje na internetové fóra, ale my v SHO sme sa rozhodli konať, pracovať a nepoľaviť dovtedy, pokiaľ nebude Slovensko slovenské a slovanské.


Ste výrazným kritikom strany, ktorá sa hlási k národným hodnotám a je súčasťou súčasnej vládnej koalície, Slovenskej národnej strany (SNS). Kritizujete, že hlasovala za programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa Slovensko hlási k členstvu v Európskej únii a že nevyvíja aktivitu proti členstvu v NATO, hoci predseda SNS Ján Slota vyhlásil, že EU, NATO a USA podporujú islamských teroristov na európskom kontinente. Taktiež vyčítate, že sa nedostavuje výsledok snaženia SNS o zrušenie Strany maďarskej koalície (SMK). Prichádzajú mi na rozum nasledovane otázky: Považujete členstvo v Európskej únii za nevyhnutne zlú vec? Ste ochotný priznať súčasnej vládnej koalícii a s ňou aj SNS aj niečo pozitívne, neoceníte napríklad to, že za tejto vlády sa viac zdôrazňuje potreba pestovania slovenskej identity (vyhlásenie k Černovej, zákon o zásluhách Andreja Hlinku, vyhlásenia na Devíne v lete, či v Martine v januári 2008)?

Otvorene poviem, že mám k súčasnej vláde bližšie, ako k vláde Mikuláša Dzurindu, ale to mi nemôže brániť v tom, aby som kritizoval to, čo považujem za zlé a negatívne. Som rád, že súčasná vláda sa snaží prehlbovať vlastenectvo a že už urobila aj konkrétne kroky, ktoré spomínate vo svojej otázke. Napríklad, spomienky na 100. výročie černovskej masakry sme sa zúčastnili aj my, členovia SHO a vždy podporíme každú správnu vec, ktorá podporuje a prehlbuje národné povedomie Slovákov.

Kritizujeme a vždy budeme kritizovať to, ak niekto bude mať pred voľbami silácke reči a po voľbách sa bude snažiť na svoje silné reči a sľuby rýchlo zabudnúť.

Moja a naša predstava o budúcnosti Slovenska nie je spojená s Európskou úniou. EÚ bude o niekoľko rokov Uhorsko vo veľkom a som presvedčený, že tak aj dopadne. Ak sa chce Slovensko plnohodnotne a samostatne rozvíjať tak je to možné iba mimo EÚ. Obnovenú štátnu suverenitu, ktorú sme získali 1.1.1993 sme stratili práve vstupom do EÚ, pretože veľkú časť národných kompetencií sme presunuli na Brusel. Národná rada Slovenskej republiky rozhoduje už len o regionálnych slovenských otázkach, ale už nemá vplyv napríklad na samostatnú zahraničnú politiku, lebo naša zahraničná politika musí byť v súlade so zahraničnou politikou EÚ.

My pracujeme na slovanskej budúcnosť Slovenska, ktorá bude postavená na hodnotách: rodina, národ, vlasť a viera. Sú to presne tie hodnoty, ktoré súčasná EÚ potiera a snaží sa z nich urobiť hodnoty 19. storočia. Ale tieto hodnoty sú univerzálne a prežijú aj EÚ. My nie sme len Slováci, sme aj Slovania, je nás približne 300 miliónov a pred nami je skvelá a veľká budúcnosť, ale túto budúcnosť nám nikto nedá na tanieri o túto budúcnosť musíme zápasiť každý deň, pretože len ten kto bojuje za svoje práva, môže vytvárať budúcnosť.


Koľko členov ma SHO? Aké sú vzťahy SHO s inými národne orientovanými organizáciami, zvlášť s Mládežou SNS?

SHO má v súčasnosti niekoľko desiatok členov. Sme v kontakte s viacerými národnými organizáciami doma, ale aj v zahraničí, ale vzhľadom na určitú koncepciu práce a strategické záujmy hnutia nebudem detailne rozoberať naše kontakty a spoluprácu s inými organizáciami.


Medzi svoje priority radíte aj „ochranu prírody a podporu ekologických projektov“. Čo ste v tomto smere už uskutočnili, pripadne čo chystáte?

Ekológiu považujeme za veľmi dôležitú, lebo je veľmi úzko spojená s budúcnosťou nasledujúcich generácií Slovákov a preto sme v prvom kroku pripravili nálepky s ekologickým námetom a tiež sme v našom mesačníku Právo Národa zabezpečili prezentáciu ekologických hodnôt. V tomto roku plánujeme zorganizovať aj konkrétne projekty a podujatia, ktoré budú poukazovať na súčasné ekologické problémy, ale hlavne budú prezentovať naše postoje ako problémy v ekológii úspešne riešiť. Naši sympatizanti sa o všetkom včas dozvedia z našej internetovej stránky a z mesačníka Práva Národa.


Minulý rok sa aktivisti SHO spolu s členmi ďalších dvoch národne orientovaných organizácií (Slovenská národná jednota a Slovenská pospolitosť) vypravili do Srbska, kde boli zadržaní políciou. Interpretácia tejto udalosti z vašej strany bola radikálne odlišná od tej, ktorú poskytli médiá, teda že sa vaši členovia chceli zúčastniť neonacistickej demonštrácie. Podľa vášho vyhlásenia boli členovia SHO pripravení demonštrovať za zachovanie územnej celistvosti Srbska a zadržaní boli za účelom ochrany. Ako celu udalosť i jej interpretáciu médiami vnímate s odstupom času? Patrili ste medzi zadržaných aj Vy osobne?

Členovia SHO cestovali do Srbska, aby svojou účasťou podporili demonštráciu za zachovanie územnej celistvosti Srbskej republiky. Naši členovia boli zadržaní srbskou políciou nie na akcii, ako sa to snažili prezentovať naše médiá, ale boli zadržaní políciou ešte pred akciou ako cudzí štátni príslušníci a to z toho dôvodu, aby nebolo ohrozené ich zdravie a bezpečnosť. Naši členovia sa spomínanej akcii ani fyzicky nezúčastnili, pretože srbská polícia sa starala o ich bezpečnosť a po skončení akcie srbskí policajti zabezpečili bezproblémový odchod našich členov z územia Srbska. Naši členovia necestovali na žiadnu neonacistickú akciu. Celá reportáž o zadržaní našich členov v Srbsku je typickou ukážkou práce našich médií. Zaujatosť a práca s polopravdami a klamstvami.

Ja osobne som s našimi členmi do Srbska necestoval, ale naši členovia, ktorí cestovali do Srbska majú moju úplnú podporu a dôveru, tak, ako všetci členovia a funkcionári nášho hnutia.Minulý rok vám bol spolu s ďalšími dvomi blogermi zrušený blog na pravda.sk. Medzičasom ste si založili nový blog na SME.sk. Nebojíte sa, že Vás zrušenie môže postihnúť aj na tomto blogu?

Pravdaže, očakávam, že podobne môžu zareagovať aj SME.

Ich reakcia na môj blog je len klasickou ukážkou toho, ako funguje demokracia v praxi na Slovensku, že tí, čo majú plné ústa slobody a voľnosti sú prví, ktorí začnú “hrýzť“, ak má niekto iný názor ako oni.

Ale je to ich rozhodnutie a nezostáva mi nič iné, ako ich rozhodnutie akceptovať. Ale tak, ako si oni dnes vzali právo rozhodnúť o tom, čo je a čo nie je v súlade s morálkou a demokraciou, tak sa môže veľmi ľahko v budúcnosti stať, že niekto iný bude určovať to, či je ich názor a postoj v súlade s morálkou a demokraciou. Mali by sa pripraviť aj na túto možnosť.

Ladislav Kováčik