Internetové zápisky

Cirkev a komunikácia

úterý 2. srpen 2011 18:57

Po dlhšom čase píšem opäť jeden - na môj vkus - "typicky blogový" článok. Taký, ktorý si nerobí nároky na úplnú presnosť, ale viac na komentárovú hodnotu a čiastočne aj aktuálnosť.

Som, pravda, publicista, ktorý osciluje na jednej strane medzi filozofovaním a históriou, čiže niečím dlhšie platným, viac nadčasovým, a na druhej strane tým, o čom by tiež publicistika mala byť, teda aktuálnosťou, pohotovosťou. Tento príspevok bude azda z jedného aj druhého súdka.

Vypočul som si totiž na katolíckom rádiu Lumen nahrávku kázne zosnulého biskupa Baláža zo Starých Hôr. Doteraz som tohto duchovného pastiera bližšie nesledoval. Je na to viac dôvodov a nemusím tu rozoberať všetky. Jeden však určite spomeniem. Tým je impotencia komunikácie Cirkvi s verejnosťou. A tak, hoci som dnes po vypočutí kázne otca biskupa Baláža musel uznať, že hovoril k veci, že v prijateľnom pomere predložil pred svojich poslucháčov aj racionálne argumenty, aj svoj emotívny vklad, musím sa pýtať, prečo hlasy takých ľudí, medzi akými bol aj biskup Baláž, teda tých, ktorým ležia na srdci aj iné hodnoty než všade omieľaná ekonomika, prečo tieto hlasy nie je počuť? Kedy sme naposledy zaznamenali vážne a rozhodné slovo zo strany našich duchovných pastierov? Také, pri ktorom by aj premiér, či premiérka, prípadne všemocné liberálne médiá stŕpli a zamysleli by sa?

Priznám sa, ja som si takúto možnosť spájal hlavne s menami Sokol a Korec. Po odchode týchto dvoch významných hierarchov zo svojich stolcov akoby katolícka Cirkev na Slovensku stratila energiu, stratila schopnosť podávať svoje posolstvo. Iste si podobný jav všímame aj na celosvetovej úrovni, ale bolo predsa jasné, že Benedikt nebude nový Ján Pavol II. Po takom pápežovi by to mal každý nástupca ťažké. Aj tak však Benedikt XVI. nie je úplne neviditeľný a jeho tvár si vieme spojiť s určitými názormi, či udalosťami.

Vieme to urobiť aj pri súčasných slovenských katolíckych diecéznych biskupoch? Akú ideu si vybavíme pri menách Zvolenský, Bezák, Tondra, či Filo?

Po vypočutí kázne uznávam, že aj prejav a idey banskobystrického biskupa Baláža mali svoju silu. Ale dnes už nie je možné oslovovať masy len na pútiach či iných náboženských akciách. Potrebná je mediálna aktivita. A, ako vidieť, tej je nedostatok. Je jej nedostatok, nech sa na to pozrieme akokoľvek a nech aj uznáme hodnotu toho, čo robia pracovníci dnešných katolíckych médií. Evidentne treba viac.

Čítam teraz staršiu knihu F. Ruttkaya Slovenský život a žurnalistika. Píše sa v nej, že za prvej Československej republiky na Slovensku fungovalo okolo 60 katolíckych periodík, nerátajúc pritom tie, ktoré priamo slúžili katolícky orientovanej Hlinkovej slovenskej ľudovej strane ako politická tlač. A ľudáci mali vtedy okrem iného dva dlho vychádzajúce denníky! Dnes sme v inej situácii. Médiá máme prakticky len liberálne; konzervatívne, národné, či ľavicové názory sú vytláčané na okraj. Veľkým problémom je aj mnou naznačený prehnaný záujem o ekonomiku. Isteže je človek aj chlebom živý, no nepodceňujme aj iné jeho potreby. Vzdelávanie, poznanie, umenie, kultúra, zbožnosť, duchovno, autentické medziľudské vzťahy. Akú zložku z mediálneho spektra tvoria tieto prvky? A čo ich prítomnosť v rétorike a činnosti politických lídrov? Že sa to od nich neočakáva? Tak to je chyba!

A chyba nás všetkých. Pokiaľ nebudeme my sami, zdola čím hlasnejšie vyžadovať aj splnenie týchto našich potrieb, budeme ako spoločnosť upadať.

Katolícka Cirkev by mala byť jedným z prirodzených, ba najprirodzenejším bojovníkom za tieto veci. Ako povedal Ježiš "soľou zeme", či "svetlom sveta". Ale to by sme najprv museli začať viesť tento boj efektívne. Nepodceňovaním mediálnej sily, hlavne sily internetu a ešte zvlášť sociálnych sietí.

Treba len rozumne, strategicky uvažovať. A k ďalšiemu nám Pán Boh tiež potom pomôže.

Ladislav Kováčik