Internetové zápisky

Lučenec, 2. časť

sobota 22. prosinec 2007 21:14

V tejto časti si pohovorme niečo o zaujímavých budovách mesta Lučenec. Práve v nich sa zrkadlí minulosť i prítomnosť hospodárskeho a kultúrneho centra novohradského regiónu.

Tak začnime neogotickým (kalvínskym) kostolom. Premeny, ktorými prešiel, súvisia so závažnými zmenami, ktoré postihli mesto ako také. Pôvodne bol katolícky, no v 17. storočí sa aj v tejto oblasti rozšírila reformácia a kostol prevzali roku 1608 príslušníci reformovanej cirkvi. Väčšina obyvateľov mesta vtedy konvertovala na toto protestantské vierovyznanie. Ďalšia významná zmena pre kostol i mesto prišla v roku 1849 - vtedy bol Lučenec vypálený ruskými vojskami ako pomsta za údajné zabitie niekoľkých vojakov Lučenčanmi. Pre Lučenec to bol už tretí veľký požiar v jeho histórii a za obeť mu padol aj reformovaný kostol. To, čo z neho zostalo, bolo v roku 1853 prestavané do neogotického štýlu. Podľa starých fotografií sa zdá, že pôvodný kostol bol nižší - a aj vzhľadom výrazne odlišný. Na kostolnú vežu bola tiež primontovaná trojrozmerná podobizeň kohúta, ktorá sa otáča podľa smeru vetra. V súčasnosti je kostol odsvätený, používa sa na výstavné účely.

Z konca 18. storočia zas pochádzajú neskorobaroková budova katolíckej fary, katolícky klasicistický i luteránsky neskoroklasicistický kostol, ktoré tiež patria k významným architektonickým pamiatkam. Všetky tri budovy slúžia svojmu pôvodnému účelu aj dnes.

Medzi významné náboženské skupiny Lučenca zvykli dlhodobo patriť aj židia. Horthyovské Maďarsko, ku ktorému v rokoch 1938-1945 patril aj Lučenec, si však v tejto oblasti svoju "povinnosť" splnilo: najprv boli zriadené getá, následne prišlo k deportáciám. Po vojne tu vyznavačov judaizmu zostal len zlomok. Po tejto komunite však ostala aspoň významná architektonická pamiatka, ktorou je secesná lučenská synagóga, dostavaná roku 1925, pomerne výnimočná svojou mohutnosťou. Pôvodne boli však v Lučenci až tri synagógy.

Čo nám ešte ostalo? Napríklad radnica z roku 1892 (dnes je v nej kníhkupectvo), budova Reduty zo začiatku 19. storočia (používala a používa sa ako spoločenské centrum, v ktorom sa konajú/konali bály a oslavy) a kaštiele. V Lučenci sú štyri, niektoré v schátralom stave. Jeden (Szilassyho) je blízko centra mesta, na Fiľakovskej ulici, dva sú v mestskej časti Opatová a jeden v časti Malá Ves. V neposlednom rade stoje za pozornosť mnohé staré meštianske domy, na hlavnej Masarykovej a na Vajanského ulici.

Kultúrnemu vyžitiu v Lučenci slúžia aj Novohradská galéria a múzeum, kultúrny dom Boženy Slančíkovej-Timravy, kino Apollo a letné kino pri mestskom parku. Ten je vzhľadom k veľkosti mesta pomerne veľký a ponúka aj také atrakcie ako labute, či v klietke umiestnené pávy. Ak niečo v Lučenci "klape" na výbornú, tak je to práve tento park, založený koncom 19. storočia.

Teraz si povedzme niečo o tom, ako do architektúry Lučenca zasiahol komunistický režim. Ten sa v Lučenci prejavil intenzívnou výstavbou. Vznikli nové závody, školy, boli postavené nemocnica, poliklinika, chirurgický pavilón, pošta, amfiteáter, kultúrny dom, budova Okresného národného výboru (dnes Obvodného úradu) a najmä nové sídliská. Opačnou stranou mince bol nedostatok záujmu o kultúrne pamiatky mesta. Lučenskí komunálni politici dali zbúrať historické meštianske domy na Námestí republiky, takisto secesný klenot Café Corso na Masarykovej ulici, zanedbali synagógu, kaštiele, pôvodné kino Apollo, nechali schátrať Redutu, nachádzajúcu sa v centre mesta.

Po Nežnej revolúcii pribudla Zlatá ulička s butikmi a pohostinstvom. Nutno dodať, že za socializmu to bola akurát hnusná pavlačová diera, hoci ústila priamo na hlavnú ulicu. Boli postavené aj nové byty pri centre mesta a Výstavisko, kde sa okrem iného hrá extraligový basketbal. Investície prišli tiež, najväčšou je zatiaľ tá od výrobcu výplní do autosedačiek Johnson Controls. A taktiež sme dostali dve nové dominanty - dva kancelárske mrakodrapy E. S. O.

Určite je potrebné zmieniť aj kultúrne pamiatky v blízkom okolí: kaštieľ v Haliči, hrad, kostol a kaštieľ v Divíne, hrad vo Fiľakove, kaštieľ v Podrečanoch, secesný kostol v Muli. Všetko do 15 km od Lučenca. A keďže píšem na český blog, nedá mi nespomenúť husitskú dedinku Prahu so svojím evanjelickým kostolom a starobylou márnicou.

Ďalšie info a obrázky: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Lu%C4%8Denec

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Okres_Lu%C4%8Denec

Ladislav Kováčik