Internetové zápisky

D. O. S. T. - sľubná iniciatíva?

sobota 15. prosinec 2007 08:50

Tak sa snáď začína na českej konzervatívnej scéne niečo diať. To som si povedal po letmom prečítaní vyhlásenia D. O. S. T. (Dôvera, Objektivita, Sloboda, Tradícia).

"Uznávám nestejnost a komplementaritu muže a ženy", "rodinu, založenou na manželském svazku muže a ženy", "výsostné právo rodičů na hodnotovou výchovu potomků", "hodnotu právního státu a principu presumpce neviny", "hodnotu národa a vlasti", "hodnotu autentického náboženství", "západní, anticko-křesťanské kořeny naší tradiční kultury", "relativní hodnotu různých lidských kultur" "nedotknutelnost soukromého vlastnictví", to sú formulácie, ku ktorým sa hlási čoraz viac signatárov. K menám, ktoré mi niečo hovorili, patria predseda Práva a spravodlivosti, Lipového kríža a Svätováclavského národného snemu Petr Bahník, podpredseda Národného zjednotenia a šéfredaktor Te Deum Martin Čejka, podpredseda PaS a člen predsedníctva Akcie národnej obnovy František Červenka, tajomník PaS Petr Valeš, riaditeľ Inštitútu svätého Jozefa Michal Semín, publicista Ondřej Šlechta, predseda NSJ Jan Vrtík, predseda Koruny českej (monarchistov) Václav Srb, publicista Vladimír Stwora a v neposlednom rade sa k iniciatíve pripojilo niekoľko poslancov ODS. Len by ma tak zaujímalo, kde sú podpisy významných členov jednej strany, ktorá má v názve kresťanstvo.

Iniciatívu vítam a dúfam, že sa osoby s ňou spriaznené budú vedieť zomknúť aj inokedy, napríklad a najmä pri zostavovaní kandidátok do parlamentných volieb.

P.S.: Niektoré funkcie u signatárov už nemusia platiť, písal som to tak, ako to mám zapísané asi 3/4 roka v zošite. Inak som už aj počul čosi o súdnom pozastavení činnosti či zrušení NSJ, ale to môže byť aj pozitívum, keďže títo asi stranícki bezdomovci budú nútení podporiť kandidátku širšieho straníckeho zastúpenia, čo konzervatívcov vo voľbách posilní.

Ladislav Kováčik