Internetové zápisky

SaS sa liberálnej agendy nevzdáva

sobota 24. červenec 2010 12:06

Môže sa stať, že bez ústavnej väčšiny sa mnoho boľačiek v súdnictve síce podarí vyliečiť, ale najväčšie rany ostanú naďalej otvorené, hovorí KAMIL KRNÁČ, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Sloboda a Solidarita (SaS), s ktorým prinášam e-mailový rozhovor.

Pochádzate z Veľkého Krtíša. Ste zároveň zástancom čo najrýchlejšieho vybudovania rýchlostnej cesty vedúcej z juhozápadu Slovenska cez Veľký Krtíš do Lučenca. Myslíte si, že sa Vám tento projekt podarí posúriť v súčasnom parlamente?

Súčasný stav verejných financií nie je veľmi optimistický, ale napriek tomu nie je možné budovanie cestnej infraštruktúry na Slovensku úplne zastaviť. To platí obzvlášť pre regióny s vysokou nezamestnanosťou. Musíme jednoducho začať hľadať riešenia, ako stavať cesty efektívnejšie a lacnejšie napríklad aj odstraňovaním korupcie a klientelizmu pri výbere stavebných spoločností. Úsek rýchlostnej cesty R7 z Bratislavy cez Veľký Krtíš do Lučenca má v súčasnosti naplánované ukončenie výstavby až v roku 2029, čo pri obrovskom plytvaní štátu počas minulého obdobia, vyznieva skutočne absurdne.

 

Vaša strana je vnímaná ako liberálna, prejavila záujem o spoluprácu s ELDR. Ale vo vládnom programe sa príliš veľa z liberálnej agendy nenachádza. Budete v tomto volebnom období bojovať aj za témy ako registrované partnerstvá, dekriminalizácia marihuany, či odluka štátu od cirkvi? Ak áno, nebojíte sa prílišného napätia vo vláde a jej prípadného rozpadu?

 

 

V rámci koaličných rokovaní sa, bohužiaľ, nepodarili presadiť niektoré prvky liberálnej agendy, no strana SaS sa týchto tém určite nevzdáva. Koaličnú zmluvu ale považuje SaS za záväznú, preto počas jej platnosti v mene zachovania stability vlády s týmito citlivými témami SaS nemá v úmysle politickú atmosféru účelovo vyhrocovať.

 

Program SaS akcentuje slobody, súvisiace s podnikaním. Ale v západnej Európe či USA často liberáli presadzujú obmedzenie nielen výdavkov, ale aj zásahov do spoločnosti vo forme sociálneho inžinierstva. Bude SaS ochotná presadzovať aj témy ako zmluvná sloboda, obmedzenie zásahov prokuratúry do občianskych vzťahov, sloboda vedeckého bádania, či sloboda slova?

 

Na definíciu liberalizmu existuje vo svete veľmi široký výkladový priestor, preto sú liberálne agendy z tohto pohľadu ťažko porovnateľné. Postoj SaS vychádza zo zásady slobody jednotlivca, ktorá končí na hranici slobody jednotlivca iného. Na to však v systéme musí existovať aj rozhodca, ktorý túto hranicu dokáže nielen formálne vymedziť, ale hoci aj direktívnymi zásahmi ochrániť. Sloboda slova je napríklad jednou z najdôležitejších slobôd, ktoré SaS mieni chrániť s maximálnym úsilím.

 

Ako vnímate súčasný vývoj a stav osobných slobôd jednotlivca v Európe?

 

Je zaujímavé sledovať, že v určitých sférach sa Európa uberá rozširovaním osobných slobôd, v iných zasa ich obmedzovaním. Príkladom prvého je čoraz viac krajín uznávajúcich zväzky homosexuálnych partnerov, príkladom druhého narastajúce množstvo zásahov do súkromia občana stále podrobnejším monitorovaním jeho činnosti.

 

Výraznou témou volebnej kampane boli problémy súdnictva. Po voľbách však začali prichádzať signály, že na zmeny, ktoré vláda presadzuje, bude potrebná dohoda s opozíciou. Avšak to sa netýka celého radu kľúčových problémov ako napríklad prieťahov, nemožnosti postihu sudcov za vedome protiprávne rozhodovanie, či nejednotnosti výkladu práva, to by bolo možné riešiťž aj bez zásahov do ústavy. Nedá sa to chápať tak, že vláda sa pripravuje na to, že s justíciou zásadne nepohne?

 

Mnoho občanov po zostavení pravicovej koalície prirodzene očakáva, že nová garnitúra dokáže ráznymi krokmi vyriešiť všetky najpálčivejšie problémy súdnictva, ktoré sa s ním ťahajú už desaťročia. Nezávislosť súdnej moci garantovaná Ústavou však vytvára v tomto smere veľmi silnú bariéru. Môže sa preto stať, že bez ústavnej väčšiny sa síce mnoho menších boľačiek v súdnictve podarí vyliečiť, ale najväčšie rany ostanú naďalej otvorené.


Problémom legislatívy bývajú aj často nezmyselné a nadbytočné právne predpisy. Bude parlament (a Vy osobne) v tomto volebnom období presadzovať určitú legislatívnu striedmosť?

 

Som zástancom stanovovania všeobecných jednoduchých pravidiel, ktoré síce občas vyžadujú v praxi hľadanie ich konkrétneho výkladu, na druhej strane sa však ťažšie obchádzajú a zároveň odstraňujú potrebu častej a prácnej detailnej aktualizácie pod vplyvom nových udalostí a právnych situácií. Zatiaľ čo u nás sú napríklad úvodné všeobecné paragrafy zákonov považované iba za akúsi povinnú formálnu dekoráciu, v západnej Európe sa súdy odvolávajú častokrát práve na tieto jednoduché všeobecne formulované pravidlá vymedzujúce skutočný účel a zmysel existencie daného zákona.

 

Ako vidíte rozvoj regionálnych štruktúr SaS? Stretol som sa aj s takým názorom, že navonok pôsobíte ako milionárska strana pre elitu.

 

Neustále pracujeme na rozvoji regionálnych štruktúr a pripravujeme sa na jesenné komunálne voľby. Keďže sme novou stranou, všetko musíme riešiť za pochodu, čo samozrejme nie je jednoduché. Podmienky pre vstup do strany SaS sa nijako neodvíjajú od majetkových ani vzdelanostných predpokladov uchádzača, preto je takéto nálepkovanie zarážajúce. Obzvlášť v porovnaní s inými stranami, ktorých predstavitelia sa dokonca ani netaja tým, že sa počas ich pôsobenia vo verejnej funkcii dopracovali k nehnuteľnostiam a vozovým parkom hodným členstva nejedného elitného klubu.

Čím si zdôvodňujete vysoký volebný zisk strany? Najmä vysoké zisky v okresoch, ktoré boli doteraz vnímané ako bašty ľavice, mám na mysli napríklad okres Brezno.

 

V rámci našej predvolebnej kampane sme sa sústredili na skutočný kontakt s voličom po celom Slovensku. Náš program sme trpezlivo vysvetľovali aj tam, kde bol úspech zdanlivo nedosiahnuteľný a na výsledkoch sa to prejavilo. Ja sám som minul v zamestnaní veľa dní dovolenky, aby som sa mohol zúčastniť na kampani v takmer všetkých regiónoch - okres Brezno nevynímajúc.

 

Ladislav Kováčik