Internetové zápisky

Národná politika pre dnešok

pátek 16. červenec 2010 19:33

Júnové číslo slovenského pronárodného časopisu Extra plus bolo nudné. Išlo totiž o povinnú predvolebnú jazdu: rozhovor s predsedom SNS, nahliadnutie do súkromia podpredsedníčky SNS, rozhovor so šéfredaktorom, kandidujúcim za SNS a ešte pre istotu niečo o Orbánovi. Našťastie, okrem predvolebného chválabohu jestvuje aj čas povolebný a tak už júlové číslo prinieslo viac potešenia pre moju čitateľskú dušu.

Listujem, s kým je tentokrát hlavný rozhovor a som príjemne prekvapený hosťom - mladý politológ Roman Michelko. So záujmom som si prečítal jeho analýzu volieb a môžem povedať, že s ňou v podstate súhlasím. Zaujímavé slová vyriekol napríklad na adresu volebného neúspechu Slovenskej národnej strany: "Mať jednu hlavnú agendu - ochranu Slovenska pred maďarskou rozpínavosťou - už nestačí. Ak chce SNS politicky prežiť, musí zásadne zmeniť program a podstatne rozšíriť diapazón problémov a ich riešení, ktorým sa bude venovať." Ako príklady uvádza boj proti "falošným pravidlám politickej korektnosti", rómsku problematiku, agendu antikapitalizmu, boj proti globalizácii, snahám o vznik európskeho superštátu, téma dvojitých štandardov v zahraničnej politike či prihlásenie sa k odkazu Jozefa Tisa.

Teraz prehovoril skutočný národovec! Možno však načrtnutú politiku robiť na čele s ľuďmi ako Slota či Rafaj? Tu by som vyzdvihol iný politický komentár a to od Sergeja Chelemendika, ktorý si myslí, že Slovenskú národnú stranu má šancu nahradiť v budúcnosti iný subjekt alebo subjekty. Platí tu nepochybne príslovie, že starého psa novým kúskom nenaučíš. Slovenská národná strana by musela prejsť hlbokou sebareflexiou a zmenou celého vedenia. A ktovie, či aj to by stačilo, aby sme tu konečne mali modernú nacionalistickú a vlasteneckú stranu pre 21. storočie. Skôr verím v príchod nových síl.

Pri menovaní uvedených problémov politológom Michelkom som sa však predsa len trochu pristavil pri slove "antikapitalizmus". Toto sa mojej stredo-pravo deklarujúcej sa duši celkom nechcelo páčiť. Ale predsa len človek musí uznať, že súčasný model kapitalizmu sa ukazuje ako škodlivý a treba hľadať alternatívu. Rozhodne však treba odmietnuť všetky pokusy o socializmus a vrátiť sa treba skôr ku katolíckej náuke pápežov, ktorí hlásali sociálny zmier a spravodlivosť. To, že spoločnosť nemožno budovať na extrémoch, ukázal režim socializmu a ukazuje to aj súčasný neoliberálny svet. Takže v tomto zmysle súhlas.

Ja osobne verím, že tá pravá príležitosť pre národnú politku na Slovensku už čoskoro príde a čo viac - v závere tohto článku sa sám zaväzujem, že sa o to pomôžem pričiniť.

Ladislav Kováčik