Internetové zápisky

Normalizácia v roku 2010

pátek 28. květen 2010 18:32

Nie som z tej generácie, ktorá si pamätá na obdobie tzv. normalizácie. Takže ak chcem vedieť, ako to vtedy na Slovensku, či v českých krajinách chodilo, musím sa buď opýtať niekoho staršieho alebo siahnuť po vhodnej literatúre.

Ja som volil druhú možnosť. Jedna pasáž napríklad o tomto období hovorí: "Ten (rozumej občan, pozn. L. K.) reagoval stiahnutím sa do rodinného prostredia, únikom do súkromia." (Lexikón slovenských dejín, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1997) Čítam skutočne o normalizácii? Veď tieto slová sú ako šité práve na súčasnú dobu!

Keď si vyhodnotím svoje prežívanie života, zisťujem, že tie udalosti, ktoré mi spôsobujú radosť, sa väčšinou týkajú môjho osobného života. Málokedy je to nejaká udalosť zo sveta politiky či médií. Ponovembroví politici si mnohokrát urobili z politiky výnosný džob a tým politiku a verejné dianie ľuďom vytrvale znechucujú. Ideály, hodnoty? Zabudnite! To predsa do dnešnej doby nepatrí! Médiá na nešváry politikov poukazujú. To by vlastne bolo fajn, lenže problémom je, že ony sa špecifikujú takmer len na to. Nehľadajú pozitívne javy v spoločnosti, vzácne osobnosti, nevyzdvihujú pozitívne vzory. Ako "seriózne" noviny, tak bulvár poukazujú hlavne na to, čo kto urobil zle alebo ako sa strápnil. A tým vlastne len pomáhajú politikom znechucovať občanov, ktorí sa, v zmysle citovanej vety, sťahujú do súkromia a tam prežívajú svoje radosti.

Podobností s normalizáciou je tu viacero. Servilných komunistických politických komentátorov z obdobia normalizácie nebral v tej dobe snáď nikto so štipkou rozumu vážne. A tak je to aj dnes. Čokoľvek povie niektorý z dnešných takzvaných politológov, väčšina ľudí ignoruje a myslí si svoje. Ale zároveň si myslí, že sa to nedá zmeniť a tak nechodí k voľbám a čo je snáď ešte horšie, neangažuje sa vo verejných veciach. A keď sa už niekto angažuje a nebodaj pre veci národné (!) - tak je to fašista a extrémista. Prinajlepšom "medzistupeň medzi politicky konformnou a nekonformnou krajnou pravicou", ako nedávno charakterizovala jedna médiami vyzdvihovaná "ľudskoprávna" organizácia Slovenské Hnutie Obrody. Nuž, za normalizácie boli takíto ľudia "klérofašisti" a za Uhorska zas "panslavisti". Každopádne zlí ľudia. Médiá by boli najradšej, keby ľudia podporovali len ich agendu typu protest proti zákonu na podporu vlastenectva, či proti pezinskej skládke. Kto prezentuje iný názor, je pochybný. Nuž, opäť - normalizácia. Aj vtedy sa predsa smelo protestovať proti západným mocnostiam a demonštrovať za socializmus (spartakiáda, Anticharta).

Keď už sme pri tých médiách, na Slovensku nastal brutálny ústup od plurality známej trebárs spred desiatich rokov. A tak tri seriózne denníky, ktoré máme (SME, Pravda, HN), sa odlišujú len kozmeticky, a píšu vlastne všetky to isté. Totalita ako hrom!

A poďme ešte k ďalším podobnostiam. Cenzúra! O tom by vám blogeri najsledovanejšieho blogového portálu blog.sme.sk mohli rozprávať do aleluja. Akonáhle niekto píše príliš nekonformne (ľavicovo, pronárodne, politicky nekorektne), je svojvoľne stiahnutý mimo výber. Masová emigrácia do západných krajín - aj to sa dnes deje, tak ako za normalizácie, len už aspoň máme ten Schengen a nestrieľajú nás na hraniciach. Ľudia si tu nevedia nájsť prácu, tak odídu do Írska, do Rakúska či inde.

Áno, prijali sme určité politické a občianske slobody, ale to, o čom hovorím, ma stále oprávňuje nazývať súčasnú dobu na Slovensku aspoň akousi "mäkkou" normalizáciou.

Ale chcem ostať verný svojmu optimistickému prístupu k životu. Citujem opäť z Lexikónu slovenských dejín: "Napriek hrozbe prenasledovania rástol počet ľudí, ktorí sa nechceli pasívne prizerať normalizačnému režimu a vyvíjali aktivity smerujúce k obrode ľudských, národných a občianskych práv. Disidenti, pracujúci v skupinách i jednotlivo, sprostredkúvali ľuďom samizdatovú literatúru, vytvárali tajné diskusné a vzdelávacie centrá."

Nuž, verme teda, že aj súčasnej normalizácii prerastú raz jej "disidenti" cez hlavu. Buďme aktívni, nenechajme sa deptať ani politikmi, ani novinármi a obhajujme hodnoty našej civilizácie. Komunizmus padol a padne aj ten dnešný kozmopolitný liberalizmus. Ale bez nášho pričinenia veru nie! Takže chráňme si to svoje, kresťanské a národné, angažujme sa vo veciach verejných, chodievajme k voľbám a investujme čas a peniaze do vecí, ktoré majú zmysel. A zistíme, že raz nás bude priveľa na to, aby nás niekto mohol znemožniť a zabrániť nám v realizácii našich cieľov.

Ladislav Kováčik