Internetové zápisky

Wittgenstein: S jazykom opatrne

pátek 5. březen 2010 21:20

Ludwig Wittgenstein.

S myslením Ludwiga Wittgensteina som sa zoznámil už pred mnohými letami a zimami. Dá sa povedať, že aj s ním som začal svoju púť ako filozoficky zameraný človek.

I keď to asi nie je najlepšie, začať práve s Wittgensteinom, ktorý ponúkol veľmi svojrázne pohľady na filozofiu ako takú. Jedna moja pedagogička na FF UK v Prahe ho dokonca zaradila na akýsi svoj súkromný zoznam filozofických "pošukov". Tak, "pošuk" to nepochybne bol, ale pre mňa rozhodne aj veľmi sympatický. Veď ako inak možno vnímať človeka, ktorý sa zriekne svojho obrovského majetku v prospech pár rakúskych umelcov? Ale aj ako filozof je Wittgenstein sympatický. I keď nesúhlasím s jeho videním, že filozofia vlastne doposiaľ len tápala uprostred jazykových problémov, ktoré deformujú nielen naše vnímanie reality, ale aj úlohy jazyka ako takého. Preto podľa neho je úlohou filozofie analyzovať jazyk (analytická filozofia). Napriek tomu sa mi veľmi páčila Wittgensteinova poznámka ohľadne posmrtného života. Rakúsky génius na margo tejto témy poznamenal, že vlastne nevie, čo si má pod takým pojmom predstaviť, preto ani nemá žiadne očakávania, čo by malo nasledovať po jeho skone. Je to skrátka jazyková pasca. A tu s ním súhlasím. Veď ako si môžeme vôbec klásť otázky typu "aké to bude po smrti?", keď si ich jasne asociujeme s pocitmi, obrazmi, či zvukmi, ktoré sme "pochytili" počas života v tomto svete? Musíme si uvedomiť, že po našej smrti už nebude forma, ostane len podstata, vec ako taká. Ako sa píše v Biblii, teraz poznávame Boha len čiastočne, ale potom - z tváre do tváre. Nesúhlasím ani s argumentom, že tu boli zážitky NDE, teda tzv. klinickej smrti. Bolo dokázané, že podobné vnímanie ako pri NDE je možné zažiť pod vplyvom elektrického prúdu či drog. Zdá sa mi, že ak čakáme po smrti farebné obrázky Ježiška a svätých, degradujeme Boha na akéhosi dílera. Opäť, FORMA je pevne spätá s týmto svetom. Na druhom svete čakajme len PODSTATU, len vec ako takú. Teda nie srdiečko, ale LÁSKU. Nie úsmev, ale RADOSŤ. Nie tváre našich blízkych, ale ich AKO TAKÝCH.

Wittgenstein bol skrátka veľmi bystrý človek. Dúfam, že to teraz aj vy oceníte.

Ladislav Kováčik