Internetové zápisky

Dve mestá - dva rozličné prístupy!

neděle 31. leden 2010 14:14

V článku, ktorý začínate čítať, sa budem zaoberať svojím regiónom. Nechcem robiť žiadnu komplexnú analýzu, pôjde skôr o určité postrehy z môjho kraja.

Lučenec je tretie najväčšie mesto rozľahlého Banskobystrického kraja, mesto, ktoré vás tabuľou už pri vstupe do neho upozorňuje, že vchádzate do hospodárskeho a kultúrneho centra Novohradu. Význam mesta v jeho histórii i súčasnosti je nesporný, no treba si položiť otázku, do akej miery spĺňa Lučenec kritériá určitej reprezentatívnosti, ktoré by regionálne centrum malo mať.

Aj mesto Brezno je regionálnym centrom ("metropola Horehronia") a čo sa počtu obyvateľov týka, ide o piate najväčšie mesto v Banskobystrickom kraji. Obe mestá dôverne poznám a preto môžem porovnávať.

Srdcom každého mesta by malo byť hlavné námestie. V Lučenci sú dve námestia s porovnateľným významom: Kubínyiho námestie a väčšie Námestie republiky. Útulnejšie pôsobí Kubínyiho námestie, ktoré čerpá zo svojho obklopenia historickými budovami, ale určite nejde len o vhodnú lokalitu, ktorá robí námestie príťažlivým. Veď budova Reduta zo začiatku 19. storočia v dobe socializmu chátrala. A to hovoríme o historickom centre mesta! Ale už dávnejšie (a to hovorím ešte o svojich zašlých stredoškolských časoch) budova spĺňa najlepšie estetické i funkčné kritériá, je miestom na usporadúvanie zábav a plesov, tak ako to bolo aj v 19. storočí. Uprostred námestia sa nachádza socha "Obranca Novohradu" so spornou umeleckou hodnotou. Námestie republiky už toľko radosti pre oko a dušu neposkytuje: niekdajší budovatelia svetlých zajtrajškov sa rozhodli totálne zdemolovať všetky historicky cenné budovy a nahradili ich panelákmi a mohutnou budovou ONV. Pritom Lučenec akožto mesto situované prakticky na rovine sa mohlo kľudne rozširovať aj za súčasné sídlisko Rúbanisko. Výsledkom je rozľahlý prázdny priestor, kde sa dojem márne snaží zachrániť socialistická fontána a pár stromov. Preto je Námestie republiky dlho predmetom úvah o jeho skrášlení. Veľa sa však toho v tomto záujme za dvadsať rokov demokracie nevykonalo.

Presuňme sa teraz v mysli na námestie do Brezna. Rozhodne tu nechýbajú ani kultúrne pamiatky, ani zeleň, ani dôstojný pomník generála M. R. Štefánika, no, čo je tiež podstatné, nachádzajú sa tu do kruhu sformované osvetlené informačné tabule, poskytujúce návštevníkovi dobrý prehľad o zaujímavostiach mesta, ba i pohľad na staré dobové fotografie, poodhaľujúce minulosť mesta. Nechýba pravdaže ani mapa Brezna s vyznačenými miestami, ktoré sa z toho, či oného dôvodu oplatí navštíviť a mapa Horehronia ako regiónu. (Toto na obidvoch lučenských námestiach chýba.)

Veľa napovie tiež postoj mesta k takému sviatku ako sú Vianoce. V Lučenci sme boli túto zimu svedkami skrz-naskrz formalistického prístupu a hoci na obidvoch námestiach bolo po jednom vianočnom stromčeku, ich výzdoba, no hlavne ich okolie vôbec nenasvedčovali tomu, že sme v období vrcholných sviatkov roka. Vďaka aspoň katolíckej cirkvi za jej jasličky pri kostole.

Naproti tomu Brezno ma vo vianočnom období očarilo. Vianočný stromček bol krásne, namodro vysvetlený. Okolité stromy boli tiež ozdobené vkusnou vianočnou výzdobou. Na symbole mesta - starobylej zvonici, sa skvelo osvetlenie ohlasujúce príchod nového roku 2010. Jasličky pred katolíckym kostolom boli tiež pozoruhodné, išlo totiž o originálny výtvor ľudových horehronských umelcov. Škoda len, že kdesi "zmizol" Ježiško. Minulé Vianoce sa to vraj stalo tiež, ale napokon sošku našli v mestskej časti Bujakovo. Či sa tento rok "happyend" zopakoval, o tom už neviem.

Ale aby som nebol voči svojmu domovskému mestu len kritický, určite sa dá pozitívne hodnotiť výstavba dôstojnej autobusovej stanice s kvalitnými a užitočnými službami, ktorej dokončenia by sme sa mali dočkať v druhej polovici tohto roku. Lučenec tak bude mať ešte väčšiu - a snáď podobne prospešnú - stanicu ako druhé najväčšie mesto v kraji, Zvolen.

Ako vidíte, to, že sa ocitnete v relatívne väčšom meste, ešte nie je zárukou, že vás aj viac zaujme a budete sa v ňom aj lepšie cítiť. A nedá sa všetka vina zvaľovať len na minulosť, hoci komunistický režim toho nepochybne má "za ušami" dosť aj v urbanistickej sfére.

Ladislav Kováčik