Internetové zápisky

Mráz prichádza z generálnej prokuratúry

pátek 23. říjen 2009 17:46

Ako si môžete prečítať na stránke agentúry SITA, generálny prokurátor Dobroslav Trnka navrhol Najvyššiemu súdu SR rozpustiť Slovenskú ľudovú stranu (SĽS): http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/53418/Trnka-podal-navrh-na-rozpustenie-Slovenskej-ludovej-strany.html

Mnohé z dôvodov, ktoré na obhajobu svojho kroku uvádza, sú skutočne pozoruhodné. Tak napríklad "Slovenská ľudová strana sa hlási k vojnovému Slovenskému štátu, presadzuje rehabilitáciu Jozefa Tisa a opiera sa o ľudácku tradíciu". Tu by mal spozornieť každý občan, ktorý si ešte namýšľa, že žijeme v slobodných podmienkach, kde možno prejaviť na určité historické obdobie svoj vlastný názor bez rizika, že za to budeme perzekvovaní. Pán Trnka vlastne naznačuje, že všetky prejavy hodnotiace v relatívne pozitívnom svetle určité aspekty života za prvej Slovenskej republiky môžu byť stíhané. A ide ešte ďalej. Neslobodno sa snažiť o rehabilitáciu Jozefa Tisa a dokonca sa nikto nesmie opierať ani o ľudácku tradíciu! Vážení, nevyráža vám to dych? Nebola to azda parlamentná väčšina, ktorá odsúhlasila zákon o zásluhách predsedu ľudovej strany Andreja Hlinku? A nebolo to azda Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), ktoré v jednej knihe, kde bilancuje svoju minulosť, odkazuje veľkou fotografiou aj na tohto politika ako akéhosi svojho predchodcu? A zrazu má byť všetko hlásenie sa k ľudáckej tradícii, či už hovoríme o charaktere strany v roku 1905, 1913, 1919 či 1938, trestné? Inak si podľa mňa naozaj nemožno vysvetliť, to čo generálny prokurátor povedal.

Ďalej sa vraj Slovenská ľudová strana podľa Trnku začala prispôsobovať Slovenskej pospolitosti až tak, že ju úplne ovládla. Tu mi však nejde celkom do hlavy, ak Slovenskú ľudovú stranu ovláda Pospolitosť, prečo v Banskobystrickom samosprávnom kraji kandidujú na post župana predseda SĽS Jozef Sásik a hlavná tvár pospolitosti Marian Kotleba proti sebe.

Ak si myslíte, že som vymenoval všetky duševné "perly" slovutného generálneho prokurátora, tak sa veru mýlite. Trnka svoje obvinenia zaklincoval slovami, že "hlásenie sa k stavovskému usporiadaniu štátu je fašistickou alebo klerikálne podfarbenou politickou ideológiou. Podľa neho program SĽS stranu priviedol na pole šovinizmu, xenofóbie a antisemitizmu." Uf! Ešteže pán Trnka uznal, že idea stavovského štátu nemusí vyvierať len z fašizmu. Slovo fašizmus však spomenúť musel, jeho slová predsa musia nadobudnúť určitú váhu. A to by sa mu len šermovaním s "klerikalizmom" (z ktorého niektorí obviňujú aj KDH) asi nepodarilo. Záverečnú vetu neviem stopercentne posúdiť, ale verím, že keby predstavitelia SĽS prezentovali "šovinizmus, xenofóbiu a antisemitizmus", veľmi rýchlo by sme sa to všetci cez masovokomunikačné prostriedky dozvedeli. (Zvlášť my, ktorí národnú scénu pozorujeme intenzívnejšie.) Takže sa skôr prikláňam k tomu, že spomenuté slová sú výsledkom prokurátorových halucinácií.

Trnka si teda dal námahu a vyprodukoval vcelku podivný text, ktorý má SĽS usvedčovať z extrémizmu. Treba však povedať, že mal určitý základ, o ktorý sa mohol oprieť, ktorý mu ponúkla ako na tanieri samotná SĽS: hlásenie sa k stavovskému štátu. Ako som už povedal, stavovský štát nemusí súvisieť s fašizmom, stavovské štáty tu predsa existovali najmä za stredoveku a tam sa dúfam, zhodnem s každým, že sa o fašizme hovoriť nedá. Ale takticky i vecne ide o programový bod, ktorý si strana mohla skutočne odpustiť. Jednak musela SĽS počítať s tým, že súčasný kvázi-demokratický establishment sa bude brániť zásadnejším zmenám a teda aj stíhať tých, ktorí sa o ne usilujú, čo je pochopiteľné. Jednak by však zavedenie silno stavovského štátu v súčasnej dobe na Slovensku (ak by to bolo vôbec možné) bolo krajne nevhodné. Ono, niektorí konzervatívci môžu poukazovať na "dobrý stredovek", kedy sa nepáchali interrupcie a silné postavenie mala popri svetskej moci moc duchovná. Ale to, čo od takto zmýšľajúcich ľudí budem vždy vyžadovať, je triezve hodnotenie súčasných pomerov, realizmus. Jednoducho, ľudia, psychologicky nie sú v súčasnej dobe zďaleka porovnateľní s tými stredovekými. Sú predovšetkým vzdelanejší a slobodomyseľnejší. Silné presadzovanie stavovského systému, neberúceho do úvahy dnešné pomery, konzervativizmu i národnému hnutiu môže len uškodiť. Slovenská ľudová strana sa teda do veľkej miery poškodila sama. Hoci, ako sme videli, mnohé z "argumentov" generálneho prokurátora boli skutočne dosť mrazivé.

Ladislav Kováčik